donderdag 28 november 2013

De schrijver - Francine Rivers

Het verhaal van Silas de reisgenoot van Paulus
Dit is het vijfde en laatste deel van de serie over mannen in de Bijbel die een belangrijke plaats innamen in de geschiedenis van Israël. Eerder verschenen De Priester - het verhaal van Aäron, De krijger - het verhaal van Kaleb de verspieder, De prins - het verhaal van Jonathan en De profeet - het verhaal van Amos, de boer uit Tekoa.
Getrouw aan de feiten zoals die in de Bijbel staan, brengt de schrijfster mannen van lang geleden tot leven en laat zij ze spreken op een bijdetijdse en inspirerende wijze.


In De schrijver ontmoeten we Silas, een van Paulus' trouwste medewerkers. Hij vergezelde Paulus op diens tweede zendingsreis en deelde in al zijn lotgevallen. Zo zat hij samen met Paulus gevangen in Filippi. Hij heeft veel betekend voor de opbouw van de gemeente te Korinte. Later ging hij naar Rome waar hij de secretaris werd van Petrus. Francine Rivers heeft een boeiend portret gemaakt van deze man op de achtergrond, die van onschatbare waarde was voor de verbreiding van het Evangelie.

Recensie(s)
NBD|Biblion recensie
De Amerikaanse schrijfster (1947) maakt met dit boek de reeks van vijf romans over bijbelse mannen rond. Silas, de reisgezel van Paulus, heeft zelf niet als volgeling Jezus meegemaakt, maar is niettemin gegrepen door het werk van Jezus en gegrepen door de Heilige Geest om zich met Paulus in te zetten voor de verbreiding van het evangelie. Hij is wel getuige geweest van de dood van Petrus en de dood van Paulus zelf. Ondanks het feit dat over Silas zelf weinig in de Handelingen is terug te vinden, heeft de auteur de kunst verstaan om een juist evenwicht te vinden tussen feit en fictie. Achterin weer een fors aantal bladzijden (met een aantal invuloefeningen) waarin de lezer zijn kennis en begrip van de roman en de daarin vervatte boodschap kan toetsen. Voor traditioneel protestants-christelijke lezerskring. Vrij veel taalfouten. Normale druk.

(NBD|Biblion recensie, J.W. Toebes)

http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/de-schrijver/1001004004728605/index.html#product_description

Geen opmerkingen :

Een reactie posten