woensdag 27 november 2013

Due diligence / druk 2 - M. Brink (Boek)

*****
onderzoeks- en mededelingsverplichtingen volgens het Nederlandsrecht
Dit boek bevat beschouwingen over het due diligence onderzoek volgens het Nederlands recht. Het bevat een landkaart van het fenomeen due diligence met een uitgebreide legenda. Een dergelijk overzicht ontbrak tot dusverre in de Nederlandse literatuur. Naast behandeling van tal van andere onderwerpen wordt ingegaan op de meer verbintenisrechtelijke aspecten en meer in het bijzonder de wederzijdse verplichtingen tot het plegen van onderzoek en het doen van mededelingen tijdens het onderhandelingsproces dat vooraf gaat aan fusie- en overnametransacties. Deze uitgave laat zien hoe internationaal ontwikkelde noties en begrippen vertaling behoeven naar ons eigen recht, niet het minst wat de totstandkoming en het formuleren van overnamecontracten betreft, maar ook wat de wijze betreft waarop daarbij risicos kunnen worden verdeeld door garanties en de attributie van mededelings- en onderzoeksplichten aan de in dat proces betrokken partijen (en hun adviseurs). Deze uitgave is bestemd voor (ondernemingsrecht)advocaten, bedrijfsjuristen, fiscalisten, wetenschap en masterstudenten.

http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/due-diligence-druk-2/1001004011039434/index.html#product_description

Geen opmerkingen :

Een reactie posten