vrijdag 29 november 2013

Eb en vloed - Ronald Havenaar

Europa en Amerika van Reagan tot Obama

Ronald Havenaar toont zich in de eerste hoofdstukken van zijn nieuwe boek Eb en vloed - Europa en Amerika van Reagan tot Obama een pleitbezorger voor het beoefenen van 'mentaliteitsgeschiedenis', van waaruit men de recente en komende politieke gebeurtenissen moet trachten te begrijpen. Hij schetst daarom eerst zijn kijk op de grote mentaliteitsverschillen tussen de bevolkingen van Europa en de Verenigde Staten, voordat hij de wereldpolitieke geschiedenis van de afgelopen bijna 30 jaar behandelt. De lezer maakt natuurlijk uit in hoeverre hij Havenaars politieke analyse deelt. Met name aan de Europese lezer echter biedt zijn werk de mogelijkheid tot scherper inzicht in de mentaliteitsgeschiedenis van de VS, zodat hij voor zijn oordeel over het hoe en waarom van Obama's (komende) buitenlandse politiek mogelijk beter beslagen ten ijs komt.

http://www.bol.com/nl/p/boeken/eb-en-vloed/1001004006152826/index.html#product_description

Geen opmerkingen :

Een reactie posten