donderdag 28 november 2013

Mijn Limburg - Chrétien Breukers

Bestaat Limburg echt? Op deze vraag probeert Chrétien Breukers een antwoord te geven in Mijn Limburg. Daarbij passeren typisch Limburgse verschijnselen als blaasmuziek, carnaval, het Oud Limburgs Schuttersfeest, André Rieu, de Staatsmijnen, Geert Wilders en zuurvlees de revue.


Breukers probeert te achterhalen of die verschijnselen wel zo authentiek zijn als men wil doen voorkomen, of ze niet achteraf in het leven zijn geroepen om Limburg van een eigen identiteit te voorzien. Limburg lijkt zijn karakter in veel opzichten te hebben ontleend aan het zich afzetten tegen de Hollander, dat merkwaardige wezen dat buiten de provinciegrenzen van Limburg woont.

Het boek bevat bovendien een reeks herinneringen van Breukers zelf, waarin hij terugkeert naar de provincie waarmee hij sinds zijn vertrek, paradoxalerwijs, meer en meer verbonden is geraakt. En hij eindigt in zijn geboortedorp, Leveroy, de plek waar wat hij ook doet of zal doen alles is begonnen, en waar alles aan zal worden gerelateerd.

http://www.uitgeverijatlas.nl/result_titel.asp?Id=2952

Geen opmerkingen :

Een reactie posten