donderdag 28 november 2013

Nederland & ik - de Volkskrant

Prachtig beeld van de stand van zaken in Nederland!
De simpele vraag Wat denkt u bij Holland? leverde een fraaie reeks ontboezemingen en verhandelingen op die je even wegrukten van de waan van alledag. Een land verslaafd aan mode en trends en toch zo veel moeite zich aan te passen, typeert Geert van Istendael scherp de paradox van het huidige Holland. Een prachtig land, concluderen de meeste geïnterviewden, een veilige thuisbasis, rijk en welvarend en prettig en handzaam. Maar tegelijkertijd een land met ‘gebrek aan perspectief, decadent, een land dat het spoor al enige tijd bijster is en overgeorgani- seerd. Het is riskant een rode draad te ontwaren in de serie, daarvoor zijn de geïnterviewden te bijzonder en uniek. Maar er doemt een beeld op van een trots, vrijgevochten en welvarend land dat worstelt met tal van morele en fysieke dilemma's, die misschien nog wel het treffendst worden verwoord door hen die van buiten Nederland komen of wier ouders roots elders liggen.
We hebben moeite om Nederland te plaatsen, zegt wetenschapper Robbert Dijkgraaf. Het is geen groot land en geen klein land. Nederland is wereldkampioen gemiddeld zijn. Nederland is een land van de menselijke maat. Dat moet vooral zo blijven. Maike Meijer en Margôt Ros duiden Holland beeldend: Mooi, weids en gezond. Het waait, het ruist en het suist. Jan't Hart Adjunct-hoofdredacteur de Volkskrant

M.m.v. Agnes Jongerius, Marco Borsato, Cor Mennen, Frits Wester, Robbert Dijkgraaf, Geert van Istendael, Gerd Leers, Rob Hoogland, Maarten en Vincent van Rossem, Pieter Winsemius, Roberto Payer, Maike Meijer en Margôt Ros (Toren C), Tom Bade, Johan Derksen, Richard Krajicek, Jérôme Louis Heldring en Jan Peter Balkenende.

Geen opmerkingen :

Een reactie posten