donderdag 28 november 2013

Waarom is er iets en niet niets ? - Leszek Kolakowski

kernvragen van de westerse filosofie in 30 filosofenportretten
Kan de natuur ons gelukkig maken? Kunnen we iets weten? Wat is rechtvaardigheid? Waarom is er kwaad in de wereld? Wat is de bron van waarheid? Is het mogelijk dat God niet bestaat? Kunnen we werkelijk geloven wat we zien?

Kolakowski heeft een originele manier gevonden om met deze filosofische vraagstukken om te gaan. In een reeks briljante essays laat hij achtereenvolgens alle grote denkers uit de westerse traditie - van Socrates tot Thomas van Aquino, van Descartes tot Nietzsche en Heidegger - aan het woord. Ieder krijgt een van de kernvraagstukken van de filosofie voorgelegd, waarmee hij zich indringend heeft beziggehouden. Zo krijgt de lezer een indruk van de geschiedenis van de wijsbegeerte zowel als van de belangrijkste filosofische problemen, problemen die ook ons eigen leven, denken en doen raken. Om dit duidelijk te maken, besluit Kolakowski elk essay met een vraag aan de lezer, waarover deze zelf zou kunnen gaan nadenken.

'Ik heb dit boek met stijgende bewondering gelezen; elk hoofdstukje met tussenpozen gesavoureerd. Met tussenpozen, want zijn portretten zijn prachtig geschreven, maar wel compact en moeten, als porties krachtvoer, met zorg worden gedoseerd.' (Maarten van Buuren in De Groene Amsterdammer).

'Dit boek is, in al zijn soberheid en bedrieglijke eenvoud, meer dan een beknopte inleiding tot de geschiedenis van de filosofie. ... Geschreven in een elegante en toegankelijke stijl, waarachter een onvermoede diepgang schuilgaat, verbindt dit boek de filosofie weer met haar eeuwige vragen. ... Kolakowski's werk is voorbeeldig en onontbeerlijk.' (New York Review of Books)

'Met een bewonderenswaardige helderheid en bondigheid brengt Kolakowski deze steeds terugkerende kwesties binnen handbereik van de algemene lezer. Als het uw nieuwjaarsvoornemen is een beter en wijzer mens te worden, dan is dit wellicht de plek om te beginnen.' (New York Times)

Met grote soevereiniteit en in een voor iedereen toegankelijke taal dringt Kolakowski in deze kleine essays over de belangrijkste filosofen door tot de kern van hun ideeën. Daarmee is het boek tegelijkertijd een levendige filosofiegeschiedenis én een unieke aanzet tot filosoferen.

Leszek Kolakowski (1927) was van 1958 tot 1969 hoogleraar aan de universiteit van Warschau en was vanaf 1970 tot aan zijn emeritaat in 1995 verbonden aan All Souls College in Oxford. Hij is de auteur van een indrukwekkend oeuvre waarvoor hij meerdere malen werd onderscheiden, o.a. met de Erasmusprijs (1983), de John Kluge Prijs (een soort Nobelprijs voor filosofen; 2006) en de Jeruzalemprijs (2007). Veel van zijn boeken werden in het Nederlands vertaald, meer recent o.a. Over het alledaagse leven (2000), Bergson (2003) en Wilt u achteruit naar voren gaan! Essays van een conservatief-liberaal-socialist (2007). In Polen verschenen onlangs twee delen van Kolakowski's intellectuele memoires, 'Interessante tijden, turbulente tijden' (vraaggesprekken met Zbigniew Mentzel).Recensie(s)
NBD|Biblion recensie
Leszek Kolakowski was (hij is in juli 2009 overleden) een uitermate geëngageerd filosoof. Zijn gedrevenheid, die wellicht te begrijpen valt vanuit zijn ervaringen in Polen, eerst met de nazi's en vervolgens met de communisten, komt naar voren op bijna elke bladzij van de lange reeks boeken die hij schreef, eerst nog in Polen en later als hoogleraar in Oxford. Dit boek is een van zijn laatste. Het bevat dertig pregnante portretten van filosofen, van Plato en Aristoteles tot Heidegger en Jaspers. Daarbij gaat het niet om de filosoof als persoon, maar om de kern van zijn denken, en met name om de actualiteit van de problemen die hij aan de orde stelt. Elk hoofdstuk eindigt dan ook met een paar indringende vragen. Uitermate leesbaar, voor een breed publiek, met name voor hen die niet zo zeer willen weten als wel willen denken.

(NBD|Biblion recensie, Dr. D.G. van der Steen)

http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/waarom-is-er-iets-en-niet-niets/1001004006443425/index.html#product_description

Geen opmerkingen :

Een reactie posten