donderdag 28 november 2013

ADHD onder controle - Stanley I. Greenspan

Leer je kind kalm, betrokken en aandachtig te worden - zonder medicijnen

Kunnen kinderen met ADHD hun problemen overwinnen zonder medicijnen? Het antwoord is in verreweg de meeste gevallen: ja.

In ADHD onder controle beschrijft Stanley Greenspan zijn internationaal vermaarde methode voor de behandeling van kinderen met ADHD. Greenspan ziet ADHD niet als een op zichzelf staand probleem, maar als een verzameling van symptomen die voortkomen uit sensorische, motorische en zelfregulatieproblemen.

Met deze methode leer je je kind om deze problemen te overwinnen door:
- de motoriek te verbeteren
- handelingen en gedachten te plannen en structureren
- reacties op prikkels te reguleren
- te leren reflecteren
- zelfvertrouwen op te bouwen
- verhoudingen binnen het gezin te verbeteren
- te zorgen voor een gezonde omgeving

Aan de hand van concrete doelen, praktische tips en leerzame spelletjes kunnen ouders hun kind leren kalm, betrokken en aandachtig te worden - zonder medicijnen.

Stanley I. Greenspan (1941-2010) werd wereldwijd gezien als de belangrijkste autoriteit op het gebied van klinische behandeling van kinderen met ontwikkelingsproblemen. Hij was hoogleraar psychiatrie en kindergeneeskunde aan de George Washington University Medical School.



Recensie(s)
NBD|Biblion recensie


De auteur (1941-2010) was hoogleraar kindergeneeskunde en een bekende deskundige op het gebied van de behandeling van kinderen met ontwikkelingsstoornissen. Met dit boek voedt hij de discussie over de behandeling van kinderen met de aandachtsstoornis ADHD/ADD. Volgens hem zijn vaak ten onrechte medicijnen (Ritalin) het voornaamste onderdeel van de behandeling. Greenspan is van mening dat ADHD geen op zich zelf staand probleem is. Veel van deze kinderen kunnen de aandachtsproblemen dan ook zonder medicatie overwinnen. Basis hiervoor is de opvatting dat aandacht een dynamisch, actief proces is, waarbij meerdere delen van het zenuwstelsel betrokken zijn. In het boek wordt zijn methode, die tot doel heeft dat kinderen kalm, betrokken en aandachtig worden, uitvoerig en praktijkgericht beschreven. Het boek is (mede door de uitstekende vertaling) bijzonder goed toegankelijk voor ouders en begeleiders. Concreet, actueel, controversieel. Bevat vragen-, literatuur- en adressenlijst en index.

(NBD|Biblion recensie, G. Brandorff)

http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/adhd-onder-controle/1001004007524248/index.html#product_description

Geen opmerkingen :

Een reactie posten