vrijdag 29 november 2013

Boeken van dr.Wayne dyer

Niet morgen, maar nu
naar een nieuwe kijk op jezelf, naar completer functioneren
In Niet morgen, maar nu toont dr. Wayne Dyer aan dat we allemaal 'mentale achilleshielen' hebben, bewust of onbewust. Hij vertelt in begrijpelijke taal hoe deze zwakheden - waardoor we onszelf vaak ernstig tekortdoen en ongemerkt kwellen - opgespoord kunnen worden en hoe we in het dagelijkse leven kracht en inspiratie kunnen vinden zonder belemmerd te worden door onze kwetsbare plekken.
De psychotherapeut dr. Wayne Dyer gaat uit van wetenschappelijke psychologische visies op mens en wereld en van de ervaringen vanuit de praktijk, zoals die massaal toegankelijk zijn geworden door de brede stroom van psychotherapeutische literatuur. Maar zijn taal is niet die van een geleerde. Schijnbaar moeiteloos maakt hij de vele verworvenheden van de moderne psychotherapie toegankelijk voor eenieder die niet ten volle tevreden is over zijn bestaan en naar een uitweg of een oplossing zoekt.
Recensie(s)
NBD|Biblion recensie:

Individuele problemen vinden hun oorzaak niet in gebeurtenissen of in problematische situaties, maar in het feit, dat men zich daardoor laat beïnvloeden. De eigenlijke oorzaak ligt dus in het denken. Deze gedachte, ontleend aan de rationeel-emotieve therapie van Ellis, wordt in dit boek uitgewerkt. Ieder hoofdstuk is opgebouwd als een therapiezitting. Eerst wordt een probleem aan de orde gesteld, de oorzaken en het typerende gedrag worden besproken. Vervolgens wordt aangegeven hoe ander gedrag kan worden aangeleerd. Een helder betoog, dat de lezer inzicht zal kunnen geven in het eigen functioneren.
(Biblion recensie, Redactie)Weg naar verandering
de tao van Dr. Wayne W. Dyer. adviezen voor elke dag
Dr. Wayne Dyer was al jarenlang gefascineerd door de wijsheid van Tao Te Ching en heeft nu een nieuwe, poëtische vertaling van alle 81 verzen gemaakt. Bij elk vers vertelt hij bovendien hoe we deze eeuwenoude oosters wijsheid kunnen toepassen in onze moderne, jachtige tijd. Daardoor is dit boek veel meer dan een nieuwe vertaling van de Tao Te Ching. Het is een uniek en verfrissend zelfhulpboek dat in lange historische traditie staat. De boodschap is duidelijk: de Tao is nog steeds de weg.... Naar persoonlijke groei en verandering!

Recensie(s)
NBD|Biblion recensie:


Alle 81 verzen van de Tao Te Ching staan aan het begin van elk hoofdstuk. In deze 81 hoofdstukken legt de auteur uit hoe je kunt leven zoals in de Tao wordt bedoeld, maar dan op een praktische en hedendaagse manier. In praktisch opzicht wordt elk hoofdstuk bovendien besloten met een aparte oefening. De Tao vraagt veel van de moderne mens: namelijk om bijna alles los te laten waaraan over het algemeen juist waarde wordt gehecht. En het doel daarvan is simpel: oprechtheid, liefde en vrede voor iedereen. Juist Wayne W. Dyer kan het lukken om de eeuwenoude adviezen over te brengen: als maar de helft van de lezers van zijn bestseller 'Niet morgen maar nu' (1977)* serieus willen oefenen met zijn interpretatie van de Tao, zal dat al een enorm verschil uitmaken. Een boek voor zoveel mogelijk mensen dus.

(NBD|Biblion recensie, F. van Soelen)Beziel je leven
Dr. Wayne Dyer heeft wereldwijd zijn naam gevestigd als de psychotherapeut met de heldere inzichten, de begrijpelijke woordkeus en de praktische, effectieve adviezen. In Beziel je leven leert Dyer ons om onze gedachten, wensen, doelstellingen én ons leven te stroomlijnen en te bezielen.
Ieder van ons constateert wel eens met spijt dat het leven van onze dromen niet overeenkomt met ons werkelijke bestaan. Wij denken dan natuurlijk al heel snel dat een droomleven niet voor ons is weggelegd. Dyer laat ons zien dat dat een fabeltje is en dat wij onze dromen juist wel waar kunnen maken. Aan de hand van de kunst van meditatie leidt Dyer ons met zijn negen spirituele principes naar een bezield en volledig leven.

Recensie(s)
NBD|Biblion recensie:

De auteur (psychotherapeut) heeft reeds een aantal bestsellers geschreven. Dit boek borduurt voort op zijn visie hoe het leven te leven. Overtuigend en meeslepend hanteert hij de stelling dat men via meditatie alles kan manifesteren zowel op geestelijk als materieel gebied. Om wensen te kunnen realiseren, moet men zich daarnaast echter negen principes eigen maken, waaronder: bewust worden van je hoogste zelf, vertrouwen, waardigheid in geven en ontvangen, geduld en liefde. Bovendien is de mogelijkheid tot manifesteren afhankelijk van de levensfase waarin men verkeert. Pas wanneer men in de fase van 'de geest' is beland (een erkenning dat de spirituele wereld innerlijk aanwezig is), is manifestatie mogelijk. Zijn enthousiasme en zijn vlotte stijl blijven onveranderd, maar door de exactheid van het puntsgewijs doornemen van de negen principes is het uitstekend te gebruiken als praktisch werkboek. Geschikt voor lezers die het inzicht in hun eigen spiritualiteit willen verdiepen. Pocketeditie; kleine druk.

(Biblion recensie, Redactie)

www.drwaynedyer.com

Geen opmerkingen :

Een reactie posten