vrijdag 29 november 2013

Een rijk leven zonder geld - Heidemarie Schwermer

In mei 1996 besluit Heidemarie Schwermer, de auteur van dit boek, haar leven en met name haar levensomstandigheden grondig te veranderen. Geïnspireerd door het sprookje van Grimm, "de Sterrendaalders"(1815), waarin een heel arm meisje in de letterlijke zin van het woord haar laatste en enige bezit, namelijk haar hemdje weggeeft, begint Heidemarie haar eigen "Sterrendaalder-experiment". Ze doet afstand van al haar bezittingen inclusief haar huis, meubels, verzekeringen, enz. en begint een leven volgens het motto: "niets meer hebben en veel zijn". Deze nieuwe levensvisie stelt het gangbare waarde concept ernstig op de proef. Als ze iets nodig heeft, bereikt ze dit op basis van ruilen: om aan brood te komen, werkt ze bij een bakker en om een dak boven haar hoofd te hebben, past ze op huizen als de bewoners weg zijn. Na vier jaar concludeert ze: "Ik ben rijker dan ik ooit was".

Recensie(s)
NBD|Biblion recensie:

De auteur gaf haar bezittingen weg en zwoer geld af. Vanuit haar verhaal wordt het groeiproces naar deze beslissingen gaandeweg duidelijk. Zij komt tot de volgende levensvisie: arm of rijk, gelukkig of ongelukkig zijn, is in feite onbelangrijk, want het gaat uiteindelijk om het scheppen van verbanden waarin individuen zinvol en waarachtig kunnen leven (een goede balans tussen geven en nemen, actief en passief zijn, scheppen en rusten, handelen en bezinnen...). Praktisch betekent dit anders gaan denken, groeien en innerlijke vrede vinden. Om het boven gestelde te bereiken, tracht zij zelf en voor en samen met anderen op diverse manieren 'vrijheid' in voelen en denken te realiseren. Dit op allerlei manieren, zoals een onderling 'geef-en-neem'-systeem: een ruilsysteem van bijvoorbeeld goederen en diensten, waarin geld ontbreekt. De hierin beschreven ervaringen en praktische mogelijkheden zijn interessant en goed toepasbaar; belemmeringen, tegenslagen en dergelijke worden uitvoerig behandeld. De lezer wordt vanaf het begin tot aan het einde geboeid door de verhalende stijl, overwinningen van en keuzes in dilemma's, vertrouwen en hoop over toekomstvisies op mens en samenleving, de zorg voor aarde en milieu. Aldus geeft de inhoud overtuigingskracht: het moet anders, het kan anders.

(Biblion recensie, D.M. van Helden-Pol)

http://www.bol.com/nl/p/boeken/een-rijk-leven-zonder-geld/1001004002132342/index.html#product_description

Geen opmerkingen :

Een reactie posten