donderdag 28 november 2013

De zin en onzin van emoties - Agneta Fischer

'Doe niet zo emotioneel,' klinkt het vaak afkeurend als iemand in snikken uitbarst of met luide stem tekeergaat. Maar wat wordt met deze reactie gesuggereerd? Is emotionaliteit een teken van instabiliteit of irrationaliteit? En waarom roept dat dan weer een negatieve reactie bij de ander op?


Emoties worden vaak gezien als irrationele, onbewuste krachten waar we weinig inzicht in en controle over hebben. In De zin en onzin van emoties beargumenteert Agneta Fischer dat emoties veel rationeler zijn dan we vaak denken. Emoties zijn zinvol en geven ons inzicht in wat onze doelen en motieven zijn.
In dit boek worden op basis van inzichten uit recent wetenschappelijk onderzoek allerlei aspecten van ons emotioneel functioneren beschreven, zoals emotieregulatie, de rol van emoties in beslissingen, emotionele besmetting en man-vrouwverschillen in emoties. Hierbij wordt ook afgerekend met verschillende populaire opvattingen, zoals het idee dat vrouwen emotioneler zijn dan mannen of het idee dat emoties oncontroleerbaar zijn.

Agneta Fischer promoveerde aan de Universiteit Leiden. Sinds 1991 is ze verbonden aan de programmagroep Sociale Psychologie van de Universiteit van Amsterdam. Ze is hoogleraar emotietheorie en doet onderzoek naar de sociale beïnvloeding van emoties.

Over eerder werk van Agneta Fischer:

'Een knappe prestatie!'
paul schnabel, nrc handelsblad

Recensie(s)
NBD|Biblion recensie
Een boek over de betekenis van emoties in ons leven. De auteur is van mening dat emoties rationeler van aard zijn dan we denken en dat het concrete en specifieke oordelen zijn die interpretaties van een gebeurtenis bevatten. Ze geeft aan dat het verkennen van die oordelen kan bijdragen tot zelfinzicht en zelfkennis en inzicht geven in je doelen en motieven. Het begint met een verkenning van het begrip 'emotie', waarbij zowel meer 'alledaagse' als wetenschappelijke opvattingen worden beschreven. De volgende hoofdstukken gaan over verschillen in uitingen van emoties tussen diverse culturen, emotionele intelligentie, de rol van emoties bij het nemen van beslissingen, het reguleren van emoties, de rol van emoties in sociale relaties, emoties die in groepsverband worden beleefd (bijvoorbeeld de jubelstemming tijdens het WK voetbal) en ten slotte verschillen tussen mannen en vrouwen in het omgaan met emoties. De auteur promoveerde in Leiden en is nu verbonden aan de programmagroep Sociale Psychologie van de Universiteit van Amsterdam als hoogleraar emotietheorie. Met notenapparaat en literatuurverwijzing.

(NBD|Biblion recensie, Jannetta van der Zee)

http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/de-zin-en-onzin-van-emoties/1001004006537985/index.html#product_description

Geen opmerkingen :

Een reactie posten