maandag 25 november 2013

Eerlijke bankwijzer (Overig)

*****
Met de Eerlijke Bankwijzer kunt u banken met elkaar vergelijken op hun bijdrage aan een betere wereld. U kunt de Eerlijke Bankwijzer op 3 manieren gebruiken:

• Per bank en per thema: u vergelijkt maximaal drie banken met elkaar op maximaal drie thema’s
• Alle scores van een bank: u ziet hoe uw bank het op alle thema’s doet
• Alle scores van alle banken: u ziet van alle banken hoe zij het doen op alle thema’s

Enkele conclusies per bankgroep:
ABN Amro
Heeft op enkele thema’s/sectoren wezenlijke beleidsaanscherpingen doorgevoerd, maar het tempo van aanscherpingen van beleid ligt zeer laag. Pretenties om weer als vanouds een relatieve voortrekkersrol te gaan spelen op duurzaamheid worden vooralsnog niet waargemaakt. Concrete zorgpunten zijn onder meer de ‘onvoldoendes’ voor beleid op klimaat, gezondheid, dierenwelzijn,
transparantie, maakindustrie en lenen aan banken. ABN Amro scoorde bovengemiddeld (in vergelijking met een aantal andere banken) in de praktijkonderzoeken naar investeringen in omstreden wapenproducenten en duurzame elektriciteit, maar scoorde ‘matig’ in praktijkonderzoeken
naar investeringen in de kledingsector en intensieve varkenshouderijen, en 'slecht' in investeringen in bedrijven die al jarenlang betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen, alsmede transparantie over investeringen. Positief is dat ABN Amro in 2011 voor het eerst in jaren weer een maatschappelijk
jaarverslag heeft uitgebracht, nadat het dit jarenlang als een van de weinige banken niet had gepubliceerd. Bonusbeleid is voor bestuurders verduurzaamd maar voor een kleine groep zakenbankiers niet.
Op 13 onderzochte thema’s en sectoren scoort ABN Amro nog lager aan ‘voldoende/goed’ en zijn dus nog de nodige beleidsverbeteringen mogelijk.

Aegon
Aegon scoort ‘onvoldoende’ of ‘matig’ op vrijwel alle beleidsthema’s (bijvoorbeeld wapens, dierenwelzijn, gezondheid, mensenrechten) en voert vrijwel geen enkel maatschappelijk beleid op (gevoelige) sectoren als olie/gas en maakindustrie. Het tempo van beleidsaanscherpingen ligt zeer
laag. Aegon scoorde tevens ondergemiddeld in de meeste praktijkonderzoeken: naar investeringen in omstreden wapenbedrijven, duurzame elektriciteit, investeringen in de kledingsector, in bedrijven die al jaren betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen en varkenshouderijen. Aegon scoorde wel wat
beter in het praktijkonderzoek naar transparantie over investeringen door het onderzoeksbureau inzicht te geven in haar investeringen. Bonusbeleid is gematigd maar onvoldoende gebaseerd op duurzame criteria. Positief is dat Aegon eind 2011 haar maatschappelijk beleid groepsbreed heeft
uitgerold.
Op 12 onderzochte thema’s en sectoren scoort Aegon nog lager dan ‘voldoende/goed’ en zijn dus nog de nodige beleidsverbeteringen mogelijk.

ASN
ASN scoort ‘goed’ op vrijwel alle beleidsterreinen. Op 4 beleidsterreinen scoort ASN ‘voldoende’. ASN heeft diverse malen nieuw sociaal- en milieubeleid geformuleerd en waar mogelijk beleid nog verder aangescherpt. ASN Bank behoort tot de koplopers ten aanzien van duurzaam investeringsbeleid. In
alle praktijkonderzoeken scoorde ASN (vrijwel) optimaal en daarmee ver bovengemiddeld.
Bonusbeleid is zeer gematigd.
Op 0 onderzochte thema’s en sectoren scoort ASN nog lager dan ‘voldoende/goed’ en zijn dus nog de nodige beleidsverbeteringen mogelijk.

Delta Lloyd
Delta Lloyd scoort soms ‘matig’ maar meestal ‘onvoldoende’ op maatschappelijke beleidsterreinen, waaronder dierenwelzijn, klimaat, mensenrechten en arbeidsrechten. Delta Lloyd is de enige
bankgroep die, sinds het in de Eerlijke Bankwijzer wordt vergeleken, nog op geen enkel beleidsterrein enige meetbare vooruitgang heeft geboekt. Delta Lloyd scoorde ‘slecht’ in het praktijkonderzoek varkenshouderijen (dierenwelzijn) en ‘onvoldoende’ in het praktijkonderzoek transparantie over
investeringen (een positieve uitzondering vormde beleggingsfondsen; hier is Delta Lloyd wel transparant over). Bonusbeleid is gematigd maar onvoldoende gebaseerd op lange termijndoelstellingen. Delta Lloyd is sinds begin 2011 opgenomen in de Eerlijke Bankwijzer.
Op 11 onderzochte thema’s en relevante sectoren scoort Delta Lloyd nog lager dan ‘voldoende/goed’ en zijn dus nog de nodige beleidsverbeteringen mogelijk.

Friesland Bank
Friesland Bank scoort op de meeste beleidsterreinen ‘onvoldoende’ of ‘matig’ (waaronder op dierenwelzijn, natuur, klimaat), maar scherpte eind 2011 beleid aan op een aantal sectoren (waaronder op landbouw, visserij en maakindustrie). De bank heeft ook de ambitie uitgesproken het komende jaar verdere stappen te zetten naar duurzaamheid. Friesland Bank voert een prima wapenbeleid. Transparantie blijft een zorgpunt (geen maatschappelijk jaarverslag). Friesland Bank scoorde bovengemiddeld in de praktijkonderzoeken naar investeringen in omstreden wapenproducenten en bedrijven die betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen, gemiddeld in het praktijkonderzoek naar investeringen in de kledingsector, ondergemiddeld in het praktijkonderzoek
duurzame elektriciteit en onvoldoende in de praktijkonderzoeken over investeringen in varkenshouderijen en transparantie. Bonusbeleid is gematigd maar onvoldoende gebaseerd op duurzame criteria.
Op 13 onderzochte thema’s en relevante sectoren scoort Friesland Bank nog lager dan ‘voldoende/goed’ en zijn dus nog de nodige beleidsverbeteringen mogelijk.

ING
ING scoort bovengemiddeld op een aantal beleidsterreinen, waaronder mensenrechten, arbeidsrechten, natuur, landbouw en bosbouw. In het afgelopen jaar heeft ING beleid aangescherpt op visserij en bonussen. Teleurstellend blijft beleid op onder meer klimaat, dierenwelzijn en
transparantie. ING kwam niet goed uit het praktijkonderzoek naar omstreden wapenhandel, maar heeft sindsdien wel enkele aanscherpingen doorgevoerd in haar wapenbeleid. Een zorgpunt blijft desondanks dat ING nog altijd investeert in bedrijven die wapens leveren aan dictators. ING scoorde ‘onvoldoende’ in praktijkonderzoeken naar investeringen in bedrijven die betrokken zijn bij
mensenrechtenschendingen, alsmede varkenshouderijen. ING scoorde ‘onvoldoende’ in het praktijkonderzoek over transparantie over investeringen (muv beleggingsfondsen, die wel transparant bleken te zijn). ING scoorde ondergemiddeld in het praktijkonderzoek duurzame elektriciteit maar
bovengemiddeld in het praktijkonderzoek naar investeringen in de kledingsector. Bonusbeleid is voor bestuurders verduurzaamd maar voor zakenbankiers niet.
Op 10 onderzochte thema’s en sectoren scoort ING nog lager een ‘voldoende/goed’ en zijn dus nog de nodige beleidsverbeteringen mogelijk.

NIBC
NIBC scoort hooguit ‘matig’ maar vaker ‘onvoldoende’ op beleidsterreinen als mensenrechten, arbeidsrechten, dierenwelzijn en transparantie. In het afgelopen jaar heeft NIBC wel beleid aangescherpt voor landbouw en maakindustrie. NIBC voert een prima wapenbeleid. NIBC scoorde
‘onvoldoende’ in het praktijkonderzoek naar transparantie over investeringen, maar werkt nu wel aan verbetering van transparantiebeleid. Bonusbeleid is gematigd maar onvoldoende gebaseerd op lange termijn en duurzame criteria. NIBC is sinds begin 2011 opgenomen in de Eerlijke Bankwijzer.
Op 13 onderzochte thema’s en relevante sectoren scoort NIBC nog lager dan ‘voldoende/goed’ en zijn dus nog beleidsverbeteringen mogelijk.

Rabobank
Rabobank scoort bovengemiddeld op beleid voor onder meer klimaat, transparantie, landbouw en visserij. Scores voor onder meer beleid op mensenrechten, dierenwelzijn en maakindustrie zijn tot op heden echter ‘onvoldoende’ of ‘matig’. Rabobank scoorde ongunstig in het praktijkonderzoek naar controversiële wapenhandel (met name vanwege de investeringen van dochter Robeco in een reeks omstreden wapenbedrijven), maar Robeco heeft sindsdien haar wapenbeleid wel verbeterd en werkt
momenteel aan verdere aanscherping hiervan. Rabobank scoorde bovengemiddeld in het praktijkonderzoek duurzame elektriciteit. Rabobank scoorde ‘matig’ in de praktijkonderzoeken naar investeringen in de kledingsector, in bedrijven die betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen en
varkenshouderijen. Rabobank scoorde ‘onvoldoende’ in het praktijkonderzoek over transparantie over investeringen (muv beleggingsfondsen, die wel transparant bleken te zijn). Bonusbeleid is voor bestuurders verduurzaamd maar voor zakenbankiers niet.
Op 10 onderzochte thema’s en sectoren scoort Rabobank nog lager dan ‘voldoende/goed’ en zijn dus nog de nodige beleidsverbeteringen mogelijk.
6

SNS Reaal (SNS Bank en Regio Bank)
SNS scoort ‘voldoende’ op beleid voor arbeidsrechten, wapens, dierenwelzijn en landbouw, en ‘goed’ op visserij. Hier staat tegenover dat beleid op onder meer klimaat, mensenrechten, natuur, gezondheid en transparantie onvoldoende is. In 2011 heeft SNS geen meetbare beleidsaanscherpingen doorgevoerd op enig onderwerp dat door de Eerlijke Bankwijzer wordt onderzocht. Helaas heeft SNS als enige bankgroep niet meegewerkt aan het praktijkonderzoek naar
investeringen in de kledingsector. SNS scoorde redelijk in het praktijkonderzoek naar investeringen in bedrijven die mensenrechten schenden, maar scoorde slecht in het praktijkonderzoek naar investeringen in varkenshouderijen. SNS scoorde onvoldoende in het praktijkonderzoek naar
transparantie en heeft geweigerd medewerking te verlenen aan dit onderzoek. Bonusbeleid is gematigd maar onvoldoende gebaseerd op lange termijn en duurzame criteria.
Op 13 onderzochte thema’s en sectoren scoort SNS Reaal nog lager dan ‘voldoende/goed’ en zijn dus nog de nodige beleidsverbeteringen mogelijk.

Triodos
Triodos scoort ‘goed’ op vrijwel alle beleidsterreinen. Op 3 beleidsterreinen scoort Triodos ‘voldoende’. Triodos heeft enkele malen sociaal- en milieubeleid nog verder aangescherpt. Triodos behoort tot de koplopers ten aanzien van duurzaam investeringsbeleid. In alle praktijkonderzoeken scoorde Triodos
(vrijwel) optimaal en daarmee ver bovengemiddeld. Triodos keert geen bonussen uit. Op 0 onderzochte thema’s en sectoren scoort Triodos nog lager dan ‘voldoende/goed’ en zijn dus nog beleidsverbeteringen mogelijk.

Van Lanschot
Van Lanschot heeft een ‘goed’ wapenbeleid en ook beleid voor mensenrechten, arbeidsrechten, gezondheid en maakindustrie is ‘voldoende’. In de afgelopen 2 jaar heeft Van Lanschot haar beleid op een fors aantal sociale en milieu-onderwerpen verbeterd. Beleid voor bijvoorbeeld klimaat, dierenwelzijn, belastingen en transparantie is nog ‘matig’ of ‘onvoldoende’. Van Lanschot komt niet onverdeeld positief uit praktijkonderzoeken: werkte helaas niet mee aan het praktijkonderzoek duurzame elektriciteit, scoorde ‘onvoldoende’ in het praktijkonderzoek naar investeringen in de kledingsector en ‘matig’ in het praktijkonderzoek naar investeringen in bedrijven die betrokken zijn bij
mensenrechtenschendingen. In het praktijkonderzoek transparantie scoorde Van Lanschot ‘onvoldoende’, muv openheid over investeringen in staatsobligaties en beleggingsfondsen. Het bonusbeleid van Van Lanschot is voor bestuurders gematigd, maar onvoldoende gebaseerd op de lange termijn en duurzame criteria.
Op 7 onderzochte thema’s en relevante sectoren scoort Van Lanschot nog lager dan ‘voldoende/goed’ en zijn dus nog de nodige beleidsverbeteringen mogelijk.

http://www.eerlijkebankwijzer.nl

Geen opmerkingen :

Een reactie posten