donderdag 28 november 2013

Geluk. The World Book of Happiness - Leo Bormans

Geen filosofische of spirituele beschouwingen, maar inzichten die gebaseerd zijn op wereldwijd wetenschappelijk onderzoek. Uniek project met internationale allure

Hartelijk welkom op deze site. Het gaat over een boek dat veel meer is dan een boek. Blij dat je de wereld van universeel geluk mee wil verkennen.


Voor ‘Geluk. The World Book of Happiness’ vroeg ik aan 100 topexperts in de positieve psychologie, van IJsland tot Zuid-Afrika en van China tot Australië wat de kern is van hun kennis over geluk. Geen filosofische of spirituele beschouwingen, maar inzichten die gebaseerd zijn op wereldwijd wetenschappelijk onderzoek. Het gaat niet over ‘geloven’ maar over ‘weten’. Kennis over de rol van tijd, geld, gezondheid, succes, welzijn, toekomst en warmte. Over jeugd, genetica, toeval en vrije wil. Over humor, pijn en verdriet. Over kiezen, familie, relaties en vrienden. Dit boek behandelt niet alleen het individuele geluk, maar ook het welzijn van groepen, organisaties en landen. Zo ontstaat in dit unieke standaardwerk een globale visie op geluk.



Mijn vrienden zegden me dat ik een ervaringsdeskundige ben in het optimisme. Ik besloot er een boek over te schrijven: 100% positivo. Daarin ging ik op zoek naar het geheim van optimisme in mezelf en in de wereld om me heen. Zo ontdekte ik dat er vele duizenden studies bestaan over optimisme en geluk. Er komen er elke dag bij. Het begin van de 21ste eeuw is niet alleen omgeven door een wolk van slecht nieuws. Duizenden onderzoekers hebben zich wereldwijd gestort op de positieve psychologie. Die gaat niet uit van fouten, mislukkingen en ziektebeelden, maar van de positieve kracht van de mens. Als we beter weten wat ons precies gezond, gelukkig en succesvol maakt, kunnen we die mechanismen optimaal inzetten voor ons eigen geluk en dat van de wereld die ons omringt. Na een lezing kwam een 17-jarige jongen naar me toe. Hij zei: ‘Nu weet ik wat ik moet antwoorden als mensen me vragen wat ik wil worden. Ik word optimist. Het is me duidelijk geworden dat je dat ook gewoon kunt leren.’



De eerste vragen die journalisten altijd stellen aan wie over optimisme of geluk durft te spreken, zitten vol achterdocht: ‘Ben jij een soort idealist? Zie je dan niet hoe triest de werkelijkheid is?’ Vaak steekt ook cynisme de kop op. Cynici zeggen met heel hun lijf: ‘Kijk eens hoe slim en intelligent ik ben dat ik erin slaag om in enkele minuten alles te doven wat in jou aan passie, vuur en hoop brandt.’ Het is de gemakkelijkste levenshouding die er bestaat. Anderen maken zich ervan af met de stelling ‘Ik ben geen optimist en geen pessimist, ik ben een realist’. Realisten zijn pessimisten die het nog niet willen toegeven. Natuurlijk loopt niet alles goed en heeft iedereen recht op verdriet. Soms kan de dwang om gelukkig te zijn ook een last worden. Toch schuilt er in elke mens een onmetelijke en positieve kracht. Die kunnen we versterken en ontwikkelen. In Nepal leerde ik de betekenis van de dagelijkse groet die zoveel samenvat: Namasté (‘ik buig voor de god in jou’).



Voor dit boek heb ik kilometers wetenschappelijk onderzoek gelezen. En telkens verbaasde ik me erover dat niemand van mijn vrienden daarover ooit iets had gehoord of gelezen. Ik besloot de honderd knapste onderzoekers te benaderen met de vraag hun werk in maximaal duizend woorden samen te vatten als een boodschap aan de wereld. Ik ontdekte dat positieve psychologen ook in het gewone leven aardige mensen zijn. Ze gingen nagenoeg allemaal in op mijn vraag. Daarom voegde ik er voor mezelf nog een extra uitdaging aan toe. Ik wilde de inzichten uit de hele wereld met elkaar in contact brengen. Daarom zocht ik specialisten in vijftig landen, evenveel landen als ik zelf ooit heb bezocht. Ze zouden op vier punten het verschil maken. Ik wilde alleen op onderzoek gebaseerde kennis, geen spirituele filosofie. Het mocht niet alleen gaan over individueel geluk van mensen, maar moest ook handelen over geluk van groepen, biotopen, organisaties en landen.


Er moest kruisbestuiving mogelijk zijn vanuit een globale visie op universeel geluk. En de teksten moesten in mensentaal zijn geschreven. In onze zoektocht naar geluk mogen de hoge drempels van het wetenschappelijk taalgebruik geen struikelblok vormen. Alle professoren vonden dat een originele en confronterende uitdaging. Ze hebben informatie omgezet in kennis en kennis in wijsheid. Ik bedank hen hiervoor uit de grond van mijn hart en hoop dat dit boek op een of andere manier bijdraagt tot het geluk van elke mens in de wereld, zodat we ons niet laten verlammen door het fatalisme van de angst, maar ons laten inspireren door de dynamiek van de hoop. Ondanks alles en juist daarom.

Namasté.

Leo Bormans

Auteur en hoofdredacteur

http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/het-toeval-dat-geluk-heet/1001004009990129/index.html#product_description

http://www.theworldbookofhappiness.com/

Geen opmerkingen :

Een reactie posten