woensdag 27 november 2013

Het transitie handboek - Rob Hopkins (Boek)

*****
Van Olie-Afhankelijkheid Naar Lokale Veerkracht
In de dubbele uitdaging van piekolie en klimaatverandering ligt het potentieel voor de grootste economische, sociale en culturele renaissance ooit. Het Transitiehandboek laat zien dat de ingrijpende gevolgen ervan ook positief kunnen uitwerken. Ze luiden de wedergeboorte van de lokale gemeenschap in, met voedsel uit eigen streek, eigen energiewinning, huizen gebouwd met lokale bouwmaterialen. Lokale gemeenschappen vormen zelf Transitie-initiatieven nu de overheid de problemen negeert. Het is een aanstekelijke beweging; meer een feestje dan een betoging. Wil je meedoen? Dan vind je in deze aantrekkelijke gids de gereedschappen om te beginnen.
Recensie(s)

Piekolie (de aanstaande schaarste aan olie) en klimaatverandering (die noodzaakt tot verkleining van de CO2-voetafdruk) zijn de belangrijkste drijfveren om minder olie-afhankelijk te worden. Dat kun je als lokale gemeenschap (stad, dorp, wijk, eiland) bereiken door een transitieproces te ondergaan. De (Engelse) auteur is de grondlegger van de Transitie-beweging. In het eerste deel ('Het hoofd') behandelt hij de noodzaak van een verandering in ons leefpatroon: het olietijdperk nadert zijn einde. Deel twee ('Het hart') helpt je, met oefeningen en een bordspel, om een nieuw, positief toekomstbeeld te creeren. Eenmaal gegrepen door het transitie-denken start je aan de hand van deel drie ('De handen') met je transitie-initiatief; dit deel biedt daartoe diverse handvaten. Deze vertaling is aangevuld met een schets van de oliesituatie anno 2009 en diverse updates. Bevat vele zwart-witfoto's, toelichtende en illustrerende kaderteksten en een uitgebreide literatuurverantwoording en opsomming van aan het transitie-denken gelieerde websites.

http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/het-transitie-handboek/1001004006443409/index.html#product_description

Geen opmerkingen :

Een reactie posten