donderdag 28 november 2013

Jumpers - Hans Geijtenbeek

Doemdenken, rampscenario's, negatieve automatische gedachten vormen met een oorzaak voor overmatig piekeren en tobben, soms uitmondend in een depressieve stemming, angst met vermijdingsgedrag, burn-out en slaapstoornissen. In de geestelijke gezondheidszorg/ psychologenpraktijk worden deze klachten behandeld met methoden ontleend aan cognitieve therapie en rationeel-emotieve-therapie; kort gezegd gaan deze therapieën ervan uit dat denken, voelen en handelen elkaar wederzijds beïnvloeden. Het beïnvloeden van met name negatieve gedachten heeft dus ook een positieve invloed op het voelen en handelen. Deze theorie vindt u gedeeltelijk terug in dit boekje JUMPERS, maar de behandelingsmethodiek, die de auteur op charmante wijze presenteert, is basaler en grijpt met name negatieve automatische gedachten aan die vrijwel op niets zijn gebaseerd.

In essentie van deze methodiek is dat de lezer deze negatieve automatische gedachten leert onderkennen, zich ervan bewust wordt en er stil bij staat. Vervolgens laat de auteur zien dat het kritisch bevragen van de negatieve hersenspinsels en het irreële karakter ervan te onderkennen en om te buigen, veel ruimte en positieve energie geeft. Deze basale behandelvorm voorkomt dat de lezer in een stroom van negatieve scenario's en doemdenken terechtkomt, welke kunnen resulteren in psychische stoornissen ( chronische vermoeidheid, burn-out, depressieve stemming of angst)

Het boekje JUMPERS munt uit in helderheid, overzichtelijkheid en toegankelijkheid en is een parel in de lekenliteratuur en biedt een zelfhulpmethode om de lezer te leren negatieve energie om te buigen in positieve energie.

Het is zeer goed toepasbaar bij behandeling van een burn-out en helpt zwartkijkers en chronische piekeraars positiever in het leven te staan.

Ik spreek de hoop en de verwachting uit, dat dit boekje niet alleen zijn weg vindt in de coachingswereld maar ook in de reguliere hulpverlening zoals die geboden wordt bij het Algemeen Maatschappelijk Werk, eerste-lijns-psychologen praktijk en in preventie cursussen (ter voorkoming van angststoornissen of depressieve stoornissen ) zoals deze gegeven worden in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Dr. Jan van de Putte, psychiater
Lievensberg Ziekenhuis, Bergen op Zoom
Recentie r. Jan van de Putte, psychiater

http://de-jumpers.nl/

Geen opmerkingen :

Een reactie posten