donderdag 28 november 2013

K'ranti! - Marc de Koninck , Angelie Sens (editors)

De Surinaamse pers 1774-2008

Het initiatief voor een boek over de Surinaamse pers vanaf de allereerste krant in 1774 kwam van oud-journalist Archie Sumter (1936-2006), die overleed voordat hij dit kon afmaken. Tien Surinaamse en Nederlandse auteurs namen de fakkel over en leveren een bijdrage aan deze bijzondere uitgave. Het resultaat is een toegankelijk geschreven boek over de geschiedenis van de Surinaamse media vanaf de achttiende eeuw. Het boek is opgedragen aan Archie Sumter.


Inhoud

- Voorwoord (Archie Sumter)
- Inleiding (Angelie Sens)
- Eerstelingen van Surinaamsche couranten'. De vroege Surinaamse pers, 1774-1816
(Angelie Sens)
- In een land van domheid en slavernij, passen geene denkbeelden van verlichting en vrijheid te worden ontwikkeld. De Surinaamse pers, 1816-1863 (Francien Petiet)
- Spiegel van een verdeelde samenleving. De pers in jaren van sociale onrust, 1863-1937 (Lila Gobardhan-Rambocus)
- Pers als partijdig observator. Van nieuwe staatsregeling tot Koninkrijksstatuut, 1937-1954 (Jerome Egger)
- Van propaganda-instrument tot informatiebron, 1954-1975 (Hans Breeveld)
- De tijdschriftpers in de roerige jaren zeventig (Stuart Menckeberg)
- Van onafhankelijkheid naar staatsgreep. De dagbladpers in verwarrende tijden, 1975-1980 (Henry Cameron)
- Intermezzo: inleiding op de jaren tachtig (Nita Ramcharan en Chandra van Binnendijk)
- Het donkerste tijdperk voor de persvrijheid. De media tijdens de militaire dictatuur, 1980-1987 (Nita Ramcharan)
- Een nieuw spoor. Ontwikkelingen in de jaren tachtig (Chandra van Binnendijk)
- Intermezzo: inleiding op de jaren na 1987 (Angelie Sens)
- De pers wederom op zonnige wegen, 1987-heden (Deryck Ferrier)
- Epiloog: veerkracht kranten geeft hoop (Marc de Koninck en Ellen de Vries)

Dit boek wil een aanzet geven tot verdere discussie en onderzoek naar de Surinaamse persgeschiedenis. Het boek is mede mogelijk gemaakt door Cordaid.

Samenwerking met Persmuseum
Deze publicatie wordt uitgegeven in samenwerking met het Persmuseum, Amsterdam. Zie ook de speciale website. De tentoonstelling over dit onderwerp werd eind 2007 geopend in het Persmuseum.


Geen opmerkingen :

Een reactie posten