woensdag 27 november 2013

Tuinen van overvloed / druk 2 - Fransje De Waard (Boek)

*****
permacultuur als inspiratie voor een duurzaam leven op aarde
Eind jaren zeventig vormden de wouden op Tasmanie de kraamkamer van een visie en een beweging die inmiddels wereldwijd voet aan de grond krijgt onder de noemer permacultuur: permanente (agri)cultuur. Oorspronkelijk verwijst het woord cultuur naar onze bewerking van het land en inmiddels is het zonneklaar dat een blijvende, bloeiende menselijke samenleving alleen kan bestaan op het fundament van een verantwoorde omgang met de bodem en andere natuurlijke hulpbronnen.
De permacultuur vormt een integrale benadering voor ons leven op Aarde, waarin we de principes toepassen die we kunnen herkennen in natuurlijke ecosystemen " zoals de wouden op Tasmanie. De duurzame systemen die we zo inrichten voor de teelt van ons voedsel en het beheer van energie, water, landschap, grondstoffen en een eerlijke economie zijn divers, multifunctioneel, veerkrachtig, overvloedig, slim en van een menselijke maat.
De heruitgave van Tuinen van Overvloed, dat in 1996 voor het eerst verscheen, markeert een snel groeiend bewustzijn over de urgentie van de mondiale problematiek, n van de mogelijkheden om lokaal en regionaal in actie te komen. Dit boek zet de principes van de permacultuur grondig uiteen en laat zien hoe creatieve individuen en gemeenschappen van daaruit overal ter wereld meters hebben gemaakt. Bovendien nodigt het u als lezer uit om dat ook zelf te gaan doen, zoals door:
- het telen van kruiden en kiemgroente in de vensterbank
- het verwerken van keukenafval op het balkon
- het aanleggen van slimme groentebedden in de moestuin
- het planten en beheren van een eetbare jungle
- het ontwikkelen van ecologische buurtinitiatieven.

Fransje de Waard stuitte na haar studie tropische bosbouw en plattelandsontwikkeling op de mondiale hervormingsbeweging van de permacultuur en raakte daar intensief bij betrokken. In de jaren negentig liet zij een aantal buitenlandse pioniers naar Nederland komen om theorie en praktijk meer bekendheid te geven. Haar boek Tuinen van Overvloed inspireerde een voorhoede, die zich in hoog tempo aan het verbreden is, en zowel in de stad als op het land tot steeds meer initiatieven leidt. Vanuit haar bureau De Waard Eetbaar Landschap verzorgt zij tekst, presentaties en workshops, en begeleidt zij projecten in de praktijk.
Recensie(s)

Permacultuur is niet alleen een vorm van ecologische landbouw, volgens de schrijfster kan het principe doordringen in het hele dagelijks leven, van voeding tot wonen, van ruilen van 'dingen die je graag doet' tot betere sociale contacten met de mensen om je heen. Het woord- en taalgebruik is niet erg eenvoudig, maar wel enthousiast en persoonlijk. De illustraties, voornamelijk zwart-witfoto's en aan het eind een katern kleurenfoto's, zijn matig. Een opgewekt en optimistisch boek waarin alternatieven worden aangedragen voor een landbouwmethode die op dit moment de natuurlijke hulpbronnen uitput, en voor een maatschappij die steeds vaker aanleiding geeft tot onvrede. Bruikbaar voor geinteresseerden in alternatieve land- en tuinbouw. Een adressenlijst is aanwezig. Tweede druk met herzien nawerk.

http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/tuinen-van-overvloed-druk-2/1001004011352550/index.html#product_description

Geen opmerkingen :

Een reactie posten