woensdag 27 november 2013

Duurzame en solidaire economie in Nederland / druk 1 | John Huige & Lou Keune (Boek)

*****
Naar een echt duurzame en solidaire economie.De huidige stand van de economie is uiterst zorgwekkend. Zelden is de economie zo fragiel geweest. Bijna wekelijks worden we om de oren geslagen met nieuwe dreigingen die mondiale gevolgen zouden kunnen hebben. Ook op langere termijn zorgt de huidige manier van economie bedrijven voor massale hoofdpijn. Ecologisch en sociaal wordt er steeds grotere roofbouw gepleegd, terwijl de baten naar een steeds kleinere groep gaan.De economische crisis die inzette met de val van Lehman Brothers in 2008 is een direct gevolg van de neoliberale ideologie die de maatschappij doordrongen heeft. Voor het Platform voor een Duurzame en Solidaire Economie (DSE) kwam deze crisis allerminst als een verrassing. Tegelijkertijd stelden wij toen dat deze crisis goede kansen bood voor een overgang naar een op echte duurzaamheid en solidariteit gericht beleid. Dit is immers geen doorsnee crisis van het kapitalisme, maar een die alleen op te lossen valt als wij bereid zijn om de fundamenten van de bestaande economie ter discussie te stellen en aan te pakken. Het Platform maakte plannen en organiseerde talloze bijeenkomsten gericht op een echte weg uit de crisis: een Fair en Green Deal (FGD). Deze voorstellen werden niet uitgevoerd en anno 2011 waart het crisisspook opnieuw rond. De economie moet fundamenteel anders worden ingericht. Het neoliberale groeimodel heeft zijn grens bereikt. De manier waarop we onze welvaart meten is achterhaald. De urgentie om een einde te maken aan de koolstofeconomie wordt met de dag groter. Nederland is koploper in de achteruitgang van de biodiversiteit en behoort tot de grootverdieners aan de relaties met het Zuiden.In dit boek wordt de kritiek op de gangbare economie verwoord. Ook wordt de urgentie geschetst om tot echte veranderingen te komen en worden de mogelijkheden voor veranderingen uiteengezet. Die veranderingen vormen een transitie naar een nieuwe economie. De vorm van die transitie en de elementen voor het maatschappelijk debat schetsen we in de laatste hoofdstukken van het boek. Wij denken dat deze informatie niet alleen belangrijk is voor onszelf in het hier en nu. Wij willen ook perspectief bieden aan de armen van deze wereld en aan de komende generaties. We gaan dit debat graag aan. Zie www. platformdse.org of mail ons info@platformdse.org

John Huige en Lou Keune zijn econoom.

http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/duurzame-solidaire-economie-in-nederland-druk-1/1001004011772784/index.html#product_description

Geen opmerkingen :

Een reactie posten