dinsdag 26 november 2013

De Vrouw Als Eunuch - Germaine Greer (Boek)

*****
Auteur: Germaine Greer
Nederlands - Pocket

In 1970 verscheen De vrouw als eunuch, het dwarse boek dat Germaine Greer in één klap beroemd en berucht maakte. Getrouwde vrouwen
verborgen het omdat ze het niet mochten lezen van hun man, en er ontstonden stampende ruzies over Greers these aan de ontbijttafel.
Binnen de kortste keren was het pamflet een inter nationale bestseller.

Greer beschrijft in De vrouw als eunuch verontwaardigd, maar met veel gevoel De vrouw als eunuch van Germaine Greer wordt gezien als een feministisch boek en de schrijfster ervan als een feministe. Bij de term feministe zie ik altijd een soort kenau voor me die alleen maar afgeeft op mannen. In die zin vind ik vind De vrouw als eunuch helemaal niet feministisch.Greer geeft even hard af op vrouwen als op mannen. Greer schuift de vrouw zelf naar voren als eerstverantwoordelijke voor haar eigen onderdrukking; zij heeft zich namelijk in een slachtofferpositie laten manoeuvreren en omdat ze eraan gewend is geraakt, blijft ze gewoon zitten, klagend en wel.De vrouw is slachtoffer geworden omdat ze zich heeft gevoegd naar vooroordelen die door opvoeding en opleiding aan haar zijn opgedrongen, maar zij hoeft zich daar niet naar te blijven voegen. De vrouw gedraagt zich echter overwegend nog steeds als een soort vogel die al jaren in de gevangenschap van een kooi leeft en of die kooi nu regelmatig wordt schoongemaakt, van goed voer wordt voorzien of zelfs van goud is vervaardigd, zodra het deurtje wordt opengezet blijft de vogel gewoon zitten.De vrouw schikt zich in haar slachtofferrol omdat het haar in zekere zin ook een veilige haven heeft opgeleverd. Ze voegt zich dus naar het ideaalbeeld en accepteert de eisen die aan haar worden gesteld. Ze neemt genoegen met een lager salaris dan mannelijke collega’s van dezelfde leeftijd en met dezelfde kwaliteiten en ervaring als zij en lucht haar hart over zoveel onrecht bij vriendinnen die zich precies zo gedragen. Zelfs al heeft ze een bloeiende carrière als hoofdredacteur bij een dagblad, dan nog zegt ze schuchter dat ze ‘iets bij de krant’ doet.Hoewel De vrouw als eunuch al meer dan veertig jaar geleden is geschreven is het helaas nog steeds actueel.“Het opgroeiende meisje wordt aangemoedigd haar vrouwelijke charmes te gebruiken, zich aan te stellen en aantrekkelijk te zijn, maar ze beseft niet hoe reëel de schouwburg is waarin deze lokmiddelen worden gebruikt.”Hoewel in de huidige maatschappij stukken vrijer wordt omgesprongen met seksualiteit is de basis ervan nog steeds zo ziek als wat.“Het is een ironie van het lot dat de conditionering tot vrouwelijkheid, die de marktwaarde van het seksobject zou moeten vergroten, er juist de ergste devaluatie van betekent.”Vrouwelijkheid wordt maar al te vaak verward met vrouw zijn.

http://www.bol.com/nl/p/de-vrouw-als-eunuch/1001004002006712/#product_description

Geen opmerkingen :

Een reactie posten