donderdag 28 november 2013

In het voetspoor van Louis Couperus - Karin Peterson

Pasoeroean door de lens van Salzwedel

We schrijven het jaar 1899. De resident van Pasoeroean, André Salmon, neemt afscheid op het station van Malang voor zijn vertrek naar Nederland. Hij krijgt bij die gelegenheid van vrienden en collega's een bijzonder cadeau, een dierbare herinnering aan een 'rijk Indisch leven', aangeboden: 140 foto's van de residentie die hij zo veel jaren als binnenlands bestuurder had gediend. De foto's werden hem nagestuurd en na zijn dood meer dan honderd jaar door de erven in een prachtige handgesneden doos bewaard.


In het voetspoor van Louis Couperus bevat meer dan 130 foto's uit die bijzondere collectie, gemaakt door de firma Salzwedel uit Soerabaia en van commentaar voorzien door Karin Peterson. Niet alleen de steden Pasoeroean, Bangil en Malang zijn in beeld gebracht, ook portretteerde Salzwedel de mensen die de residentie Pasoeroean bevolkten: inlanders, rijke Chinezen, opiumgebruikers, militairen, arbeiders op de suiker- en koffieondernemingen en Nederlandse bestuursambtenaren.
Een heel bijzonder facet van deze fotocollectie houdt verband met de komst van Louis Couperus naar Pasoeroean. In het residentiehuis, waar Couperus logeerde bij zijn zwager, de nieuwe resident Valette, schreef hij rond 1900 zijn beroemde roman De stille kracht en voor die roman liet hij zich zeer inspireren door Pasoeroean. De manier waarop Couperus Laboewangi, 'het doodstille plaatsje van Indisch-binnenlandsche sluimering' in De stille kracht beschreef, sluit in vele opzichten naadloos aan bij de foto's in dit boek. In een apart hoofdstuk gaat Steven Wachlin nader in op de geschiedenis van de firma Salzwedel.

Auteurs

Karin Peterson is neerlandica en freelance-onderzoeker en publicist. Zij was enige jaren voorzitter van het Louis Couperus Genootschap. Steven Wachlin is fotografie-historicus en schreef onder meer Woodbury & Page Photograpers Java

Presentatie

Het boek is op 19 april gepresenteerd tijdens de Genootschapsdag van het Louis Couperus Genootschap, in Den Haag. De eerste exemplaren werden uitgereikt aan mevrouw Peter, die de foto's in bruikleen gaf voor publicatie, en de heer Versnel, kleinzoon van de fotograaf.

http://www.kitpublishers.nl/33740/KIT-Publishers/Catalogue?ItemID=2650&title=In-het-voetspoor-van-Louis-Couperus

Geen opmerkingen :

Een reactie posten